ZBIÓRKI DRUŻYNY 3 NDSH „TURYŚCI”

 

ŚRODA 1500 – 1630

 

 

ZASTĘP „WŁÓCZYKIJE” – PIĄTEK 1400 - 1500

ZASTĘP „LEŚNE ELFY” – PIĄTEK 1500 – 1600


Plan pracy 3 Nowosądeckiej Drużyny Starszoharcerskiej „Turyści”

na 2018 rok

 

I.            Charakterystyka drużyny

1.      Nazwa i numer drużyny:

3 Nowosądecka Drużyna Starszoharcerska "Turyści"

2.      Środowisko działania:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu,
ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec

                                   3.       Zbiórki:

Zbiórki drużyny odbywają się raz w miesiącu (w II środę w godzinach 15.00 – 16:30 w harcówce lub w terenie w zależności od tematu zbiórki), a zbiórki zastępów raz w tygodniu („Włóczykije” – piątek 15.00 – 16.00, „Leśne Elfy” -  piątek 14.00 – 15.00)

                                   4.       Drużyna:

Drużyna działa od 27 lat. Zrzesza w swych szeregach młodzież z klas II - III gimnazjum. Może poszczycić się wieloma sukcesami na różnych polach działalności. Od wielu lat jest organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej  „Tramp”. Drużyna współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

                                   5.       Stan drużyny:

Drużyna zrzesza w swych szeregach 15 osoby (12 dziewcząt i 3 chłopców), w tym: 8 harcerek ze stopniem Pionierka i 1 harcerz – Odkrywca,

bez Przyrzeczenia – 6.

                                   6.       Kadra drużyny:

-          hm. Beata Smoroń - drużynowa, nauczyciel ZS w Chełmcu,

-          dh. Marianna Wolanin – przyboczna.

-          dh. Julia Wąchała – skarbnik drużyny.

 

II.            Plan pracy:

 

1.      Analiza środowiska:

Mocne strony:

Słabe strony

 • drużyna działa od wielu lat i jest pozytywnie postrzegana w środowisku;
 • członkowie chętnie pracują na rzecz innych ludzi;
 • zastępy potrafią współpracować
  i samodzielnie realizować zadania;
 • na terenie szkoły jest harcówka;
 • harcerze pracują pod opieką doświadczonej kadry.
 • większość członków drużyny rozpoczyna swoją przygodę w starszych klasach SP ze względu na to. że w szkole nie działa gromada zuchowa ani drużyna harcerska;
 • harcerze nie uczestniczą w obozach ani zimowiskach organizowanych przez Hufiec;
 • członkowie drużyny nie są chętni, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Hufiec.

Szanse

Zagrożenia

·         ciekawy program pracy drużyny;

·         nowe pomysły na zbiórki;

·         aktywny przyboczny;

·         nabór do drużyny nowych członków.

·         liczba harcerzy zmniejsza się, gdy  członkowie kończą szkołę;

·         wysoka składka członkowska;

·         bogata oferta szkoły na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne.

 

2.      Cele:

-          Udział w imprezach hufcowych i środowiskowych;

-          Udział w HAL;

-          Organizacja XXV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Tramp”

-          Wdrażanie zasad metodyki starszoharcerskiej w pracy drużyny;

-          Zapewnienie ciągłości pracy drużyny.

 

3.      Zamierzenia:

-          Zachęcanie członków drużyny do wyjazdu na obóz harcerski oraz do udziału we wszystkich imprezach hufcowych;

-          Plan pracy będzie uwzględniał wymagania Próby Harcerza oraz stopni przewidzianych dla pionu starszoharcerskiego (wszyscy aktywni harcerze zdobędą Krzyż Harcerski i stopnie przewidziane dla ich wieku i stażu w drużynie).

-          Harcerze będą systematycznie gromadzić znaczki do „Sądeckiego Trapezu”;

-          Zastępy będą rywalizować wykonując zadania zespołowe - projekty.

-          Kontynuacja współzawodnictwa między zastępami (podsumowanie w czerwcu).

 

4.      Zadania priorytetowe:

-          Nabór nowych członków do drużyny:

Ilu? – 5 Skąd? – z klas VII.

-          Przeszkolenie kadry drużyny:

Kurs zastępowych – 2 zastępowych + 2 harcerzy

Kurs pierwszej pomocy – dla wszystkich członków drużyny

       -      Realizacja hufcowej propozycji programowej „Bohaterowie Ziemi Sądeckiej”.

 

 

III.            Harmonogram pracy drużyny:

 

Temat zbiórki

Opis

Stopnie i sprawności

Uwagi

Styczeń

25 lat z piosenką harcerską i turystyczną!

Projekt I:„Tramp 2018” – cele, wizja, harmonogram wykonania zadań, przydzielenie zadań dla zastępów.

 

Zbiórka drużyny

 

Wykonanie przydzielonych zadań.

 

Zbiórki zastępów

 

Raport z wykonania zadań z projektu poszczególnych zastępów.

 

Zbiórka Rady Drużyny

Luty

Na ludowo!

Organizacja i udział w XXV Gminnym Festiwalu Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej „Tramp 2018”.

 

 

Impreza środowiskowa

6 luty

 

Podsumowanie pracy z projektem „Tramp 2018”

Scenograf, Piosenkarka

Zbiórka drużyny

Dzień Myśli Braterskiej – Dzień Dobrych Uczynków

Przypomnienie historii skautingu, znaczenie WOSM i WAGGS, poznanie organizacji skautowych, wyjaśnienie znaczenia służby.

Znawca Skautingu

Zbiórki zastępów 9 luty

Marzec

 

Przygotowanie do imprezy hufcowej – XXV Wiosennej Imprezy na Orientację.

 

Zbiórka drużyny i zbiórki zastępów

„Dzień Śniegu”

Udział w III Ogólnopolskim Dniu Śniegu.

Narciarz

Impreza hufcowa 2 - 4 marzec

XXV WINO

Udział w Wiosennej Imprezie na Orientację.

 

24 – 25 marzec

Jak pracujemy?

Sprawy bieżące drużyny.

 

Zbiórka RD

Kwiecień

„Sądecki Trapez -Trójkąt srebrny”

Projekt II: „Pionierzy sądeckiego harcerstwa” – omówienie zadań, ustalenie sposobów i terminów realizacji.

 

Zbiórka drużyny

„Pionierzy sądeckiego harcerstwa”

Wykonanie zadania 1, 2, 3 i 5.

 

Zbiórki zastępów

V Harcerski Rajd Szlakami  Jana Pawła II

Udział reprezentacji drużyny w rajdzie – Beskid Wyspowy.

Wędrowiec

Impreza hufcowa

21-22 kwiecień

Maj

„Legendy sądeckiego harcerstwa”

Projekt III:  „Legendy sądeckiego harcerstwa” – wybór bohaterów, omówienie zadań, określenie terminu realizacji.

 

Zbiórka drużyny

IX Warsztaty z Piosenka Harcerską i Zuchową

Udział reprezentacji drużyny w IXWarsztatach z Piosenką Harcerską i Zuchową.

Znawca własnej miejscowości

 

Impreza hufcowa 13 maj

Naszym mamom

Wykonanie prezentu dla mamy.

Plastyk

Zbiórki zastępów

„Legendy sądeckiego harcerstwa”

Realizacja zadań 6, 7, 8.

Pomocna dłoń

Organizator nauki

Zbiórki zastępów

Czerwiec

Pierwsza pomoc zawsze w modzie

Szkolenie z pierwszej pomocy.

Ratownik/ Ratowniczka

Zbiórka drużyny

„Legendy sądeckiego harcerstwa”

Realizacja zadań 9, 10.

Wskazidroga

Zbiórki zastępów

VII Harcerskie poszukiwanie pierścienia św. Kingi

Udział reprezentacji drużyny w grze – Stary Sącz. Przyrzeczenie harcerskie członków drużyny.

Poszukiwacz

Impreza hufcowa 16 – 17 czerwiec

Harcerski finisz

Podsumowanie pracy drużyny.

 

Zbiórka RD

Czas na relaks                     Wyjazd reprezentacji drużyny na obóz.                                               lipiec - sierpień

Wrzesień

 

Obrzędowy piec

Przypomnienie obrzędowości drużyny, tworzenie obrzędowości zastępów, gry i zabawy integracyjne. Przyjęcie nowych członków do drużyny.

 

Zbiórka drużyny

Planujemy i podejmujemy decyzje

Określenie celów na nowy rok harcerski, wybór propozycji programowych.

 

Zbiórka RD

Harcerzem być - każdemu wypada

Rozważania na temat poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego, przykłady harcerskiego i nieharcerskiego zachowania.

 

Zbiórki zastępów

Azymuty Jesieni

Udział reprezentacji drużyny w Hufcowej inauguracji Roku Harcerskiego.

Wędrowiec

Impreza chorągwiana
15 – 16 wrzesień

Październik

Musicie od siebie wymagać…

Przypomnienie zasad zdobywania stopni i sprawności harcerskich, symboliki lilijki, krzyża i pozdrowienia harcerskiego. Przydział zadań z hufcowej propozycji programowej.

 

Zbiórka drużyny

„Trójkąt złoty”

Realizacja zadań 1, 2 z hufcowej propozycji programowej „Bohaterowie Ziemi Sądeckiej”

 

Zbiórki zastępów

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

XV Harcerski i Zuchowy Turniej Sportowy

sportowiec

Impreza hufcowa 20 październik

Listopad

Im winniśmy cześć!

Wycieczka na cmentarz na Helenie - zapalenie zniczy na grobach zmarłych instruktorów ZHP, przyjaciół drużyny oraz przy pomniku ofiar z II wojny światowej.

 

Zbiórka drużyny

Mamy Niepodległą!

Przygotowanie do obchodów Święta Niepodległości - realizacja zadań z regulaminy gry miejskiej.

 

Zbiórki zastępów

„Melduję Niepodległość”

Udział reprezentacji drużyny w IX Grze miejskiej w Nowym Sączu i uroczystościach patriotycznych.

Poszukiwacz

Impreza hufcowa 11 listopad

Grudzień

 

Nocny Bieg Mikołajkowy

Udział reprezentacji drużyny w XXVIII Nocnym Biegu Mikołajkowym w Kosarzyskach.

 

Impreza hufcowa 7 – 8 grudzień

„Sądeccy bohaterowie”

Realizacji zadań 3, 4 i przygotowanie do udziału w międzynarodowej akcji roznoszenia BŚP.

 

Zbiórka drużyny

BŚP

Udział całej drużyny w międzynarodowej akcji roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju – roznoszenie Światła do szkół, urzędów, osób starszych, samotnych.

Opiekun BŚP/ Strażnik BŚP

Akcja międzynarodowa

Projekt „Warto pomagać”

Realizacja zadań z projektu we współpracy z organizacjami charytatywnymi działającymi w naszej szkole.

 

Zbiórki zastępów

 

 

Drużynowa:  hm. Beata Smoroń

 

 

 

 


Plan pracy 3 Nowosądeckiej Drużyny Starszoharcerskiej „Turyści”

na 2017 rok

 

 

 

I.            Charakterystyka drużyny

1.      Nazwa i numer drużyny:

3 Nowosądecka Drużyna Starszoharcerska "Turyści"

2.      Środowisko działania:

Zespół Szkół w Chełmcu im. Mikołaja Kopernika, ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec

                                   3.       Zbiórki:

Zbiórki drużyny odbywają się raz w miesiącu (w II piątek w godzinach 1450 – 1600 w harcówce), zbiórki zastępów raz w tygodniu („Włóczykije” – poniedziałek 1455 – 1540, „Leśne Elfy” -  piątek 1455 – 1540, „Samuraje” – wtorek 1540 – 1625)

                                   4.       Drużyna:

Drużyna działa od 26 lat. Zrzesza w swych szeregach młodzież z klas I - III gimnazjum. Może poszczycić się wieloma sukcesami na różnych polach działalności. Od wielu lat jest organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej  „Tramp”. Drużyna współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

                                   5.       Stan drużyny:

Drużyna zrzesza w swych szeregach 24 osoby (18 dziewcząt i 6 chłopców), w tym: 6 harcerek ze stopniem Pionierka i 1 harcerz – Odkrywca,

bez Przyrzeczenia – 12.

                                   6.       Kadra drużyny:

-          hm. Beata Smoroń - drużynowa, nauczyciel ZS w Chełmcu

-          Aleksandra Wantuch – skarbnik drużyny

 

II.            Plan pracy:

 

1.      Analiza środowiska:

Mocne strony:

Słabe strony

 • drużyna działa od wielu lat i jest pozytywnie postrzegana w środowisku,
 • członkowie chętni do pracy na rzecz innych ludzi,
 • większość członków drużyny posiada zdolności muzycznie,
 • zastępy potrafią współpracować
  i samodzielnie realizować zadania,
 • doświadczona kadra.
 • większość członków drużyny rozpoczyna swoją przygodę z harcerstwem dopiero
  w gimnazjum,
 • nieliczni członkowie należeli do gromady zuchowej,
 • nikt nie działał w drużynie harcerskiej,
 • brak przybocznego,
 • członkowie nie uczestniczą w obozach ani zimowiskach harcerskich.

Szanse

Zagrożenia

·         ciekawy program pracy drużyny,

·         nowe pomysły na zbiórki,

·         udział w kursach dla zastępowych,

·         nabór do drużyny nowych członków.

·         utrata ciągłości pracy drużyny, tradycji, obrzędowości,

·         liczba harcerzy może się zmniejszyć, gdyż kilku członków kończy gimnazjum, a nabór nowych na pewno utrudni reforma edukacji,

·         bogata oferta szkoły na zajęcia pozalekcyjne,

 

2.      Cele:

-          Udział w imprezach hufcowych i środowiskowych;

-          Udział w HAL;

-          Organizacja XXIV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Tramp”

-          Wdrażanie zasad metodyki starszoharcerskiej w pracy drużyny;

-          Zapewnienie ciągłości pracy drużyny.

 

3.      Zamierzenia:

-          Zachęcanie członków drużyny do wyjazdu na obóz harcerski oraz do udziału we wszystkich imprezach hufcowych;

-          Plan pracy będzie uwzględniał wymagania Próby Harcerza oraz stopni przewidzianych dla pionu starszoharcerskiego (wszyscy aktywni harcerze zdobędą Krzyż Harcerski i stopnie przewidziane dla ich wieku i stażu w drużynie).

-          Harcerze będą systematycznie gromadzić znaczki do sprawności (zdobędą przynajmniej po 2 sprawności).

-          Zastępy będą rywalizować wykonując zadania zespołowe - projekty.

-          Kontynuacja współzawodnictwa między zastępami (podsumowanie w czerwcu).

 

4.      Zadania priorytetowe:

-          Nabór nowych członków do drużyny:

Ilu? – 5 Skąd? – z klas VII.

-          Przeszkolenie kadry drużyny:

Kurs zastępowych – 2 zastępowych + 2 harcerzy

Kurs pierwszej pomocy – dla wszystkich członków drużyny

       -      Realizacja hufcowej propozycji programowej „Bohaterowie Ziemi Sądeckiej”.

 

 

III.            Harmonogram pracy drużyny:

 

Temat zbiórki

Opis

Stopnie i sprawności

Uwagi

Styczeń

Ale kosmos!

Projekt „Tramp 2017” – cele, wizja, harmonogram wykonania zadań, przydzielenie zadań dla zastępów.

 

Zbiórka drużyny

 

Wykonanie przydzielonych zadań.

 

Zbiórki zastępów

Biwak DSH

Udział w biwaku pracowniczym „Na Głodówce”.

 

20-22 styczeń

Luty

Graj muzyko…

Raport z wykonania zadań z projektu poszczególnych zastępów.

 

 

 

Zbiórka drużyny

Ale kosmos!

Organizacja i udział w XXIV Gminnym Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Tramp 2017”. Podsumowanie projektu.

Scenograf, Piosenkarka

Impreza środowiskowa

24 luty

 

Dzień Myśli Braterskiej – Dzień Dobrych Uczynków

Przypomnienie historii skautingu, znaczenie WOSM i WAGGS, poznanie organizacji skautowych, wyjaśnienie znaczenia służby.

Znawca Skautingu

Zbiórki zastępów 21 luty

Marzec

 

Przygotowanie do imprezy hufcowej – VIII Warsztatów z piosenką harcerską i zuchową oraz III Ogólnopolskiego Dnia Śniegu.

 

Zbiórka drużyny i zbiórki zastępów

„Dzień Śniegu”

Udział w III Ogólnopolskim Dniu Śniegu.

Narciarz

Impreza hufcowa 3-5 marzec

„Siódme Echo”

Udział w VIII Warsztatach z piosenką harcerską i zuchową w Piwnicznej – Zdrój.

Muzyk

Impreza hufca

18 marzec

Jak pracujemy?

Sprawy bieżące drużyny.

 

Zbiórka RD

Kwiecień

Technika technice nierówna

Powtórzenie znanych technik harcerskich (szyfry, terenoznawstwo) oraz nauka węzłów i stosów ogniskowych.

 

Zbiórka drużyny

Nauka przez zabawę

Przygotowanie gry terenowej.

 

Zbiórki zastępów

IV Harcerski Rajd Szlakami  Jana Pawła II

Udział reprezentacji drużyny w rajdzie – Pieniny.

Wędrowiec

Impreza hufcowa

22-23 kwiecień

Maj

„Wyjdź w pole!”

Gra terenowa z wykorzystaniem poznanych technik harcerskich.

Mistrz harców

Zbiórka drużyny

WINO 2017 „Tędy chadzała historia”

Udział reprezentacji drużyny w XXIV Wiosennej Imprezie na Orientację – gra miejska ucząca historii i kultury Nowy Sącz.

Znawca własnej miejscowości

 

Impreza hufcowa 13 maj

Naszym mamom

Wykonanie prezentu dla mamy.

Plastyk

Zbiórki zastępów

Bohaterowie Ziemi Sądeckiej

Realizacja zadań z hufcowej propozycji programowej „Bohaterowie Ziemi Sądeckiej”.

 

Zbiórki zastępów

Czerwiec

Pierwsza pomoc zawsze w modzie

Szkolenie z pierwszej pomocy.

Ratownik/ Ratowniczka

Zbiórka drużyny

 

Przygotowanie do udziału w VII Harcerskich poszukiwaniach pierścienia św. Kingi.

 

Zbiórki zastępów

VII Harcerskie poszukiwanie pierścienia św. Kingi

Udział reprezentacji drużyny w grze – Stary Sącz. Przyrzeczenie harcerskie członków drużyny.

Poszukiwacz

Impreza hufcowa 10 - 11 maj

Harcerski finisz

Udział drużyny w Hufcowym Zakończeniu Roku Harcerskiego – Nowy Sącz.

 

Impreza hufcowa

18 czerwiec

Czas na relaks                     Wyjazd reprezentacji drużyny na obóz.                                               lipiec - sierpień

Wrzesień

 

Obrzędowy piec

Przypomnienie obrzędowości drużyny, tworzenie obrzędowości zastępów, gry i zabawy integracyjne. Przyjęcie nowych członków do drużyny.

 

Zbiórka drużyny

Planujemy i podejmujemy decyzje

Określenie celów na nowy rok harcerski, wybór propozycji programowych.

 

Zbiórka RD

Harcerzem być - każdemu wypada

Rozważania na temat poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego, przykłady harcerskiego i nieharcerskiego zachowania.

 

Zbiórki zastępów

Inauguracja roku harcerskiego

Udział reprezentacji drużyny w inauguracji roku harcerskiego w Mszanie Dolnej.

 

Impreza chorągwiana
16 – 18 wrzesień

Październik

Azymuty Jesieni

Udział reprezentacji drużyny w Hufcowej inauguracji roku harcerskiego.

Wędrowiec

Impreza hufcowa 29.09. – 1.10.

Musicie od siebie wymagać…

Przypomnienie zasad zdobywania stopni i sprawności harcerskich, symboliki lilijki, krzyża i pozdrowienia harcerskiego. Przydział zadań z hufcowej propozycji programowej.

 

Zbiórka drużyny

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

XIV Harcerski i Zuchowy Turniej Sportowy

sportowiec

Impreza hufcowa 21 październik

 

 

Realizacja zadań z hufcowej propozycji programowej „Bohaterowie Ziemi Sądeckiej”

Poszukiwacz

Zbiórki zastępów

Listopad

Im winniśmy cześć!

Wycieczka na cmentarz na Helenie - zapalenie zniczy na grobach zmarłych instruktorów ZHP, przyjaciół drużyny oraz przy pomniku ofiar z II wojny światowej.

 

Zbiórka drużyny

Mamy Niepodległą!

Przygotowanie do obchodów Święta Niepodległości - realizacja zadań z regulaminy gry miejskiej.

 

Zbiórki zastępów

„Melduję Niepodległość”

Udział reprezentacji drużyny w IX Grze miejskiej w Nowym Sączu i uroczystościach patriotycznych.

Poszukiwacz

Impreza hufcowa 11 listopad

Grudzień

 

Nocny Bieg Mikołajkowy

Udział reprezentacji drużyny w XXVII Nocnym Biegu Mikołajkowym w Królowej Górnej.

 

Impreza hufcowa 9 – 10 grudzień

Warto pomagać!

Praca nad projektem – zaplanowanie działań, przydzielenie zadań dla zastępów, ustalenie terminu realizacji.

Filantrop

Zbiórka drużyny

BŚP

Udział całej drużyny w międzynarodowej akcji roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju – roznoszenie Światła do szkół, urzędów, osób starszych, samotnych.

Opiekun BŚP/ Strażnik BŚP

Akcja międzynarodowa

Projekt „Warto pomagać”

Realizacja zadań z projektu we współpracy z organizacjami charytatywnymi działającymi w naszej szkole.

 

Zbiórki zastępów

 

 

 

Drużynowa:  hm. Beata Smoroń

 

Plan pracy 3 Nowosądeckiej Drużyny Starszoharcerskiej „Turyści”

na 2016 rok

 

I.            Charakterystyka drużyny

1.      Nazwa i numer drużyny:

3 Nowosądecka Drużyna Starszoharcerska "Turyści"

2.      Środowisko działania:

Zespół Szkół w Chełmcu im. Mikołaja Kopernika, ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec

                                   3.       Zbiórki:

Zbiórki drużyny odbywają się raz w miesiącu (w II piątek w godzinach 14.05 – 15:30 w harcówce), zbiórki zastępów raz w tygodniu („Włóczykije” – poniedziałek 7.10 – 7.55, „Smerfy” piątek 13.15 – 14.00)

                                   4.       Drużyna:

Drużyna działa od 25 lat. Zrzesza w swych szeregach młodzież z klas II i III gimnazjum. Może poszczycić się wieloma sukcesami na różnych polach działalności. Od wielu lat jest organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej  „Tramp”. Drużyna współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

                                   5.       Stan drużyny:

Drużyna zrzesza w swych szeregach 14 osób (13 dziewcząt i 1 chłopiec), w tym:

bez Przyrzeczenia – 14.

                                   6.       Kadra drużyny:

-          hm. Beata Smoroń - drużynowy, nauczyciel ZS w Chełmcu

 

II.            Plan pracy:

 

1.      Analiza środowiska:

Mocne strony:

Słabe strony

 • drużyna działa od wielu lat i jest pozytywnie postrzegana w środowisku,
 • członkowie chętni do pracy na rzecz innych ludzi,
 • większość członków drużyny posiada zdolności muzycznie,
 • zastępy potrafią współpracować
  i samodzielnie realizować zadania,
 • doświadczona kadra.
 • większość członków drużyny rozpoczyna swoją przygodę z harcerstwem dopiero
  w gimnazjum,
 • nieliczni członkowie należeli do gromady zuchowej,
 • nikt nie działał w drużynie harcerskiej,
 • brak przybocznego,
 • członkowie nie uczestniczą w obozach ani zimowiskach harcerskich,
 • drużynowy jest nauczycielem.

Szanse

Zagrożenia

·         ciekawy program pracy drużyny,

·         nowe pomysły na zbiórki,

·         udział w kursach dla zastępowych,

·         nabór do drużyny nowych członków.

·         utrata ciągłości pracy drużyny, tradycji, obrzędowości,

·         mała liczba harcerzy,

·         bogata oferta szkoły na zajęcia pozalekcyjne,

 

2.      Cele:

-          Udział w imprezach hufcowych i środowiskowych;

-          Udział w HAL;

-          Organizacja XXIII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Tramp”

-          Wdrażanie zasad metodyki starszoharcerskiej w pracy drużyny;

-          Zapewnienie ciągłości pracy drużyny.

 

3.      Zamierzenia:

-          Zachęcanie członków drużyny do wyjazdu na obóz harcerski oraz do udziału we wszystkich imprezach hufcowych;

-          Plan pracy będzie uwzględniał wymagania Próby Harcerza oraz stopni przewidzianych dla pionu starszoharcerskiego (wszyscy aktywni harcerze zdobędą Krzyż Harcerski i stopnie przewidziane dla ich wieku i stażu w drużynie).

-          Zostanie powołana Rada Drużyny.

-          Harcerze będą systematycznie gromadzić znaczki do sprawności (zdobędą przynajmniej po 2 sprawności).

-          Zastępy będą rywalizować wykonując zadania zespołowe - projekty.

-          Kontynuacja współzawodnictwa między zastępami (podsumowanie w czerwcu).

 

4.      Zadania priorytetowe:

-          Nabór nowych członków do drużyny:

Ilu? – 5 Skąd? – z klas I.

-          Przeszkolenie kadry drużyny:

Kurs zastępowych – 2 zastępowych + 2 harcerzy

Kurs pierwszej pomocy – harcerze z zastępu „Włóczykije” i „Smerfy”

 

III.            Harmonogram pracy drużyny:

 

Temat zbiórki

Opis

Stopnie i sprawności

Uwagi

Styczeń

Gdy słyszysz śpiew…

Nauka piosenki dh. Witolda Szewczyka.

 

Zbiórka drużyny

 

Projekt „Tramp 2016” – cele, wizja, harmonogram wykonania zadań, przydzielenie zadań dla zastępów.

Muzyk

 

 

Wykonanie zadań.

 

Zbiórki zastępów

Luty

Graj muzyko…

Raport z wykonania zadań z projektu poszczególnych zastępów.

Przygotowanie do imprezy hufcowej - Warsztaty z piosenką harcerską „Siódme Echo”

Scenograf,

Muzyk

Zbiórka drużyny

 

Udział w Warsztatach z piosenką harcerską i zuchową „Siódme Echo”
 w Piwnicznej – Zdrój.

Organizacja i udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Tramp 2016”. Podsumowanie projektu.

Dekorator, Piosenkarka

Impreza hufcowa

13 luty

Impreza środowiskowa

19 luty

Dzień Myśli Braterskiej – Dzień Dobrych Uczynków

Przypomnienie historii skautingu, znaczenie WOSM i WAGGS, poznanie organizacji skautowych, wyjaśnienie znaczenia służby.

Historyk

Zbiórki zastępów 21 luty

Marzec

Szyfrujemy…

Historia Szarych Szeregów, tworzenie plakatów upamiętniających wydarzenie, powtórka z szyfrów.

Badacz

Zbiórka drużyny

Dzień Śniegu

Udział w Hufcowej imprezie w Wierchomli Wielkiej

Sportowiec

Impreza hufcowa 4-6 marzec

Nasz patron Tadeusz Kościuszko

Udział reprezentacji drużyny w święcie patrona chorągwi w Krakowie.

 

Impreza chorągwiana

19 marzec

Dlaczego Kościuszko?

Zebranie materiałów o Tadeuszu Kościuszce i wykonanie plakatów.

Szperacz

Plastyk

Zbiórki zastępów

Kwiecień

Techniki technice nierówna

Powtórzenie znanych technik harcerskich (szyfry, terenoznawstwo) oraz nauka węzłów i stosów ogniskowych.

Terenoznawca

Zbiórka drużyny

Nauka przez zabawę

Przygotowanie gry terenowej.

 

Zbiórki zastępów

III Harcerski Rajd Szlakami  Jana Pawła II

Udział reprezentacji drużyny w Rajdzie – Beskid Mały.

Wędrowiec

Impreza chorągwiana

23-24 kwiecień

Maj

Pierwsza pomoc zawsze w modzie

Szkolenie z pierwszej pomocy.

Ratownik/ Ratowniczka

Zbiórka drużyny

WINO 2016 „Tędy chadzała historia”

Udział reprezentacji drużyny w Wiosennej Imprezie na Orientację – Nowy Sącz.

Harcownik

 

Impreza hufcowa 14 maj

Naszym mamom

Wykonanie prezentu dla mamy.

Plastyk

Zbiórki zastępów

Jak pracujemy?

Sprawy bieżące drużyny.

 

Zbiórka RD

Czerwiec

Znani i poważani

Zapoznanie z biografią Andrzeja i Olgi Małkowskich, Aleksandra Kamińskiego, bł. Stefana Wincentego Frelihowskiego.

Szperacz

Zbiórka drużyny

Harcerskie poszukiwanie pierścienia św. Kingi

Udział reprezentacji drużyny w grze – Stary Sącz. Przyrzeczenie harcerskie członków drużyny.

Poszukiwacz

Impreza hufcowa 4 - 5 maj

Harcerski finisz

Udział drużyny w Hufcowym Zakończeniu Roku Harcerskiego – Nowy Sącz.

 

Impreza hufcowa

18 czerwiec

Czas na relaks                     Wyjazd reprezentacji drużyny na obóz.                                              2 – 17 lipiec

Wrzesień

 

Obrzędowy piec

Przypomnienie obrzędowości drużyny, tworzenie obrzędowości zastępów, gry i zabawy integracyjne. Przyjęcie nowych członków do drużyny.

 

Zbiórka drużyny

Planujemy i podejmujemy decyzje

Określenie celów na nowy rok harcerski, wybór propozycji programowych.

 

Zbiórka RD

Harcerzem być - każdemu wypada

Rozważania na temat poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego, przykłady harcerskiego i nieharcerskiego zachowania.

 

Zbiórki zastępów

Inauguracja roku harcerskiego

Udział reprezentacji drużyny w inauguracji roku harcerskiego w Mszanie Dolnej.

 

Impreza chorągwiana
16 – 18 wrzesień

Październik

Azymuty Jesieni

Udział reprezentacji drużyny w Hufcowej inauguracji roku harcerskiego.

Tramp

Impreza hufcowa 1 – 2 październik

Musicie od siebie wymagać…

Przypomnienie zasad zdobywania stopni i sprawności harcerskich, symboliki lilijki, krzyża i pozdrowienia harcerskiego.

 

Zbiórka drużyny

Ukryta prawda, czyli wszystko to, czego nie wie ten, kto nie należy do ZHP.

Realizacja zadania z propozycji programowej GK ZHP „Stop bierności – wyzwolić energię” – nakręcenie  krótkiego filmu ukazującego życie harcerskie, prezentacja elementów regulaminowego umundurowania, barw drużyny.

Filmowiec

Zbiórki zastępów

Listopad

Im winniśmy cześć!

Wycieczka na cmentarz na Helenie - zapalenie zniczy na grobach zmarłych instruktorów ZHP, przyjaciół drużyny oraz przy pomniku ofiar z II wojny światowej.

 

Zbiórka drużyny

Mamy Niepodległą!

Realizacja zadań z regulaminy gry miejskiej.

 

Zbiórki zastępów

Gra miejska „Melduję Niepodległość”

Udział reprezentacji drużyny w grze miejskiej w Nowym Sączu

 

Impreza hufcowa 11 listopad

Grudzień

 

Nocny Bieg Mikołajkowy

Udział reprezentacji drużyny w Nocnym Biegu Mikołajkowym w Królowej Górnej.

 

Impreza hufcowa 2 – 4 grudzień

Warto pomagać!

Praca nad projektem – zaplanowanie działań, przydzielenie zadań dla zastępów, ustalenie terminu realizacji.

Filantrop

Zbiórka drużyny

BŚP

Udział całej drużyny w międzynarodowej akcji roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju – roznoszenie Światła do szkół, urzędów, osób starszych, samotnych.

Opiekun BŚP

Akcja międzynarodowa

Projekt „Warto pomagać”

Realizacja zadań z projektu.

 

Zbiórki zastępów

 

 

 

Drużynowa:  hm. Beata Smoroń

 

Plan pracy 3 Nowosądeckiej Drużyny Starszoharcerskiej „Turyści”

na 2016 rok

 

I.            Charakterystyka drużyny

1.      Nazwa i numer drużyny:

3 Nowosądecka Drużyna Starszoharcerska "Turyści"

2.      Środowisko działania:

Zespół Szkół w Chełmcu im. Mikołaja Kopernika, ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec

                                   3.       Zbiórki:

Zbiórki drużyny odbywają się raz w miesiącu (w II piątek w godzinach 14.05 – 15:30 w harcówce), zbiórki zastępów raz w tygodniu („Włóczykije” – poniedziałek 7.10 – 7.55, „Smerfy” piątek 13.15 – 14.00)

                                   4.       Drużyna:

Drużyna działa od 25 lat. Zrzesza w swych szeregach młodzież z klas II i III gimnazjum. Może poszczycić się wieloma sukcesami na różnych polach działalności. Od wielu lat jest organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej  „Tramp”. Drużyna współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

                                   5.       Stan drużyny:

Drużyna zrzesza w swych szeregach 14 osób (13 dziewcząt i 1 chłopiec), w tym:

bez Przyrzeczenia – 14.

                                   6.       Kadra drużyny:

-          hm. Beata Smoroń - drużynowy, nauczyciel ZS w Chełmcu

 

II.            Plan pracy:

 

1.      Analiza środowiska:

Mocne strony:

Słabe strony

 • drużyna działa od wielu lat i jest pozytywnie postrzegana w środowisku,
 • członkowie chętni do pracy na rzecz innych ludzi,
 • większość członków drużyny posiada zdolności muzycznie,
 • zastępy potrafią współpracować
  i samodzielnie realizować zadania,
 • doświadczona kadra.
 • większość członków drużyny rozpoczyna swoją przygodę z harcerstwem dopiero
  w gimnazjum,
 • nieliczni członkowie należeli do gromady zuchowej,
 • nikt nie działał w drużynie harcerskiej,
 • brak przybocznego,
 • członkowie nie uczestniczą w obozach ani zimowiskach harcerskich,
 • drużynowy jest nauczycielem.

Szanse

Zagrożenia

·         ciekawy program pracy drużyny,

·         nowe pomysły na zbiórki,

·         udział w kursach dla zastępowych,

·         nabór do drużyny nowych członków.

·         utrata ciągłości pracy drużyny, tradycji, obrzędowości,

·         mała liczba harcerzy,

·         bogata oferta szkoły na zajęcia pozalekcyjne,

 

2.      Cele:

-          Udział w imprezach hufcowych i środowiskowych;

-          Udział w HAL;

-          Organizacja XXIII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Tramp”

-          Wdrażanie zasad metodyki starszoharcerskiej w pracy drużyny;

-          Zapewnienie ciągłości pracy drużyny.

 

3.      Zamierzenia:

-          Zachęcanie członków drużyny do wyjazdu na obóz harcerski oraz do udziału we wszystkich imprezach hufcowych;

-          Plan pracy będzie uwzględniał wymagania Próby Harcerza oraz stopni przewidzianych dla pionu starszoharcerskiego (wszyscy aktywni harcerze zdobędą Krzyż Harcerski i stopnie przewidziane dla ich wieku i stażu w drużynie).

-          Zostanie powołana Rada Drużyny.

-          Harcerze będą systematycznie gromadzić znaczki do sprawności (zdobędą przynajmniej po 2 sprawności).

-          Zastępy będą rywalizować wykonując zadania zespołowe - projekty.

-          Kontynuacja współzawodnictwa między zastępami (podsumowanie w czerwcu).

 

4.      Zadania priorytetowe:

-          Nabór nowych członków do drużyny:

Ilu? – 5 Skąd? – z klas I.

-          Przeszkolenie kadry drużyny:

Kurs zastępowych – 2 zastępowych + 2 harcerzy

Kurs pierwszej pomocy – harcerze z zastępu „Włóczykije” i „Smerfy”

 

III.            Harmonogram pracy drużyny:

 

Temat zbiórki

Opis

Stopnie i sprawności

Uwagi

Styczeń

Gdy słyszysz śpiew…

Nauka piosenki dh. Witolda Szewczyka.

 

Zbiórka drużyny

 

Projekt „Tramp 2016” – cele, wizja, harmonogram wykonania zadań, przydzielenie zadań dla zastępów.

Muzyk

 

 

Wykonanie zadań.

 

Zbiórki zastępów

Luty

Graj muzyko…

Raport z wykonania zadań z projektu poszczególnych zastępów.

Przygotowanie do imprezy hufcowej - Warsztaty z piosenką harcerską „Siódme Echo”

Scenograf,

Muzyk

Zbiórka drużyny

 

Udział w Warsztatach z piosenką harcerską i zuchową „Siódme Echo”
 w Piwnicznej – Zdrój.

Organizacja i udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Tramp 2016”. Podsumowanie projektu.

Dekorator, Piosenkarka

Impreza hufcowa

13 luty

Impreza środowiskowa

19 luty

Dzień Myśli Braterskiej – Dzień Dobrych Uczynków

Przypomnienie historii skautingu, znaczenie WOSM i WAGGS, poznanie organizacji skautowych, wyjaśnienie znaczenia służby.

Historyk

Zbiórki zastępów 21 luty

Marzec

Szyfrujemy…

Historia Szarych Szeregów, tworzenie plakatów upamiętniających wydarzenie, powtórka z szyfrów.

Badacz

Zbiórka drużyny

Dzień Śniegu

Udział w Hufcowej imprezie w Wierchomli Wielkiej

Sportowiec

Impreza hufcowa 4-6 marzec

Nasz patron Tadeusz Kościuszko

Udział reprezentacji drużyny w święcie patrona chorągwi w Krakowie.

 

Impreza chorągwiana

19 marzec

Dlaczego Kościuszko?

Zebranie materiałów o Tadeuszu Kościuszce i wykonanie plakatów.

Szperacz

Plastyk

Zbiórki zastępów

Kwiecień

Techniki technice nierówna

Powtórzenie znanych technik harcerskich (szyfry, terenoznawstwo) oraz nauka węzłów i stosów ogniskowych.

Terenoznawca

Zbiórka drużyny

Nauka przez zabawę

Przygotowanie gry terenowej.

 

Zbiórki zastępów

III Harcerski Rajd Szlakami  Jana Pawła II

Udział reprezentacji drużyny w Rajdzie – Beskid Mały.

Wędrowiec

Impreza chorągwiana

23-24 kwiecień

Maj

Pierwsza pomoc zawsze w modzie

Szkolenie z pierwszej pomocy.

Ratownik/ Ratowniczka

Zbiórka drużyny

WINO 2016 „Tędy chadzała historia”

Udział reprezentacji drużyny w Wiosennej Imprezie na Orientację – Nowy Sącz.

Harcownik

 

Impreza hufcowa 14 maj

Naszym mamom

Wykonanie prezentu dla mamy.

Plastyk

Zbiórki zastępów

Jak pracujemy?

Sprawy bieżące drużyny.

 

Zbiórka RD

Czerwiec

Znani i poważani

Zapoznanie z biografią Andrzeja i Olgi Małkowskich, Aleksandra Kamińskiego, bł. Stefana Wincentego Frelihowskiego.

Szperacz

Zbiórka drużyny

Harcerskie poszukiwanie pierścienia św. Kingi

Udział reprezentacji drużyny w grze – Stary Sącz. Przyrzeczenie harcerskie członków drużyny.

Poszukiwacz

Impreza hufcowa 4 - 5 maj

Harcerski finisz

Udział drużyny w Hufcowym Zakończeniu Roku Harcerskiego – Nowy Sącz.

 

Impreza hufcowa

18 czerwiec

Czas na relaks                     Wyjazd reprezentacji drużyny na obóz.                                              2 – 17 lipiec

Wrzesień

 

Obrzędowy piec

Przypomnienie obrzędowości drużyny, tworzenie obrzędowości zastępów, gry i zabawy integracyjne. Przyjęcie nowych członków do drużyny.

 

Zbiórka drużyny

Planujemy i podejmujemy decyzje

Określenie celów na nowy rok harcerski, wybór propozycji programowych.

 

Zbiórka RD

Harcerzem być - każdemu wypada

Rozważania na temat poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego, przykłady harcerskiego i nieharcerskiego zachowania.

 

Zbiórki zastępów

Inauguracja roku harcerskiego

Udział reprezentacji drużyny w inauguracji roku harcerskiego w Mszanie Dolnej.

 

Impreza chorągwiana
16 – 18 wrzesień

Październik

Azymuty Jesieni

Udział reprezentacji drużyny w Hufcowej inauguracji roku harcerskiego.

Tramp

Impreza hufcowa 1 – 2 październik

Musicie od siebie wymagać…

Przypomnienie zasad zdobywania stopni i sprawności harcerskich, symboliki lilijki, krzyża i pozdrowienia harcerskiego.

 

Zbiórka drużyny

Ukryta prawda, czyli wszystko to, czego nie wie ten, kto nie należy do ZHP.

Realizacja zadania z propozycji programowej GK ZHP „Stop bierności – wyzwolić energię” – nakręcenie  krótkiego filmu ukazującego życie harcerskie, prezentacja elementów regulaminowego umundurowania, barw drużyny.

Filmowiec

Zbiórki zastępów

Listopad

Im winniśmy cześć!

Wycieczka na cmentarz na Helenie - zapalenie zniczy na grobach zmarłych instruktorów ZHP, przyjaciół drużyny oraz przy pomniku ofiar z II wojny światowej.

 

Zbiórka drużyny

Mamy Niepodległą!

Realizacja zadań z regulaminy gry miejskiej.

 

Zbiórki zastępów

Gra miejska „Melduję Niepodległość”

Udział reprezentacji drużyny w grze miejskiej w Nowym Sączu

 

Impreza hufcowa 11 listopad

Grudzień

 

Nocny Bieg Mikołajkowy

Udział reprezentacji drużyny w Nocnym Biegu Mikołajkowym w Królowej Górnej.

 

Impreza hufcowa 2 – 4 grudzień

Warto pomagać!

Praca nad projektem – zaplanowanie działań, przydzielenie zadań dla zastępów, ustalenie terminu realizacji.

Filantrop

Zbiórka drużyny

BŚP

Udział całej drużyny w międzynarodowej akcji roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju – roznoszenie Światła do szkół, urzędów, osób starszych, samotnych.

Opiekun BŚP

Akcja międzynarodowa

Projekt „Warto pomagać”

Realizacja zadań z projektu.

 

Zbiórki zastępów

 

 

 

Drużynowa:  hm. Beata Smoroń